צור קשר

התייעצו איתנו/קבעו פגישה. מצפים לשמוע מכם.

קשרים ODT

כפר מונאש

42875 ,ת.ד. 81

טל 077-3322880

נייד 054-2282280

info@ksharim-odt.co.il

למידה שהיא חוויה