YOU NEED US

אנו נדאג לעובדים שלך לפעילות משמעותית, באופן חוויתי ומחבר, יום שייזכר עם חיוך רחב! מהרו להשאיר פרטים

למידה שהיא חוויה

"ללמוד ולתת" – פרויקט תרומה לקהילה

פעילות המשלבת אימון בניהול משימות ומשאבים תוך תרומה לקהילה:

  • ראייה אסטרטגית וטקטית.
  • משימתיות.
  • ניהול זמן ומשאבים.
  • עבודת צוות.
  • ממשקים.

במודל ייחודי זה, חוברה התרומה לקהילה עם הלמידה ההתנסותית למהלך פיתוח ארגוני ששיאו ביום פעילות של תרומה לקהילה, תוך שיתוף פעולה עם מחלקות הרווחה של העירייה בה היא מתבצעת. פעילות זו מהווה קרקע ללמידה אישית מספקת ומשמעותית תוך כדי נתינה לזולת.

אנחנו בקשרים נוציא אתכם לחוויה אחרת

חווית למידה דרך פעילות אתגרית לחברות וארגונים

YOU NEED US

אנו נדאג לעובדים שלך לפעילות משמעותית, באופן חוויתי ומחבר, יום שייזכר עם חיוך רחב! מהרו להשאיר פרטים

חברה לעיצוב אתרים חברה לעיצוב אתרים